Instalace a konfigurace (softwarové práce)


Ač to tak mnohdy nevypadá počítač je stále jen stroj - doba terminátorů naštěstí ještě nenastala - a jako takový je v zásadě poměrně hloupý. To jak se "chová" neboli navenek projevuje vždy závisí na mnoha faktorech, které ovšem lze shrnout pod jediný pojem - "nastavení". Je-li počítač správně nastaven neboli jak říkají správci nakonfigurován, funguje zpravidla spolehlivě a jeho obsluha neboli uživatel může se správnými nástroji (programy) a znalostmi velmi efektivně a produktivně pracovat.

Pakliže tomu tak není něco je špatně - počítač je rozbitý. Buď doopravdy - to když nefunguje nějaká součást ("kus" hardware), nebo je zkrátka špatně nastaven, nakonfigurován. A v té chvíli přicházíme na řadu my...

Provádíme kompletní škálu počítačových činností od jednoduchých rad či zásahů "po telefonu" až po kompletní instalaci celého počítače tj. od operačního systému (Wndows), přes hardware (ovladače, tiskárny a další periferie...) až po nejrozmanitější sadu programů, malými utilitami počínaje a složitými informačními systémy konče. Samozřejmostí je také nastavení (konfigurace) do podoby co možná nejpřijatelnější a nejpřívětivější pro budoucího uživatele.