Ceník prací (zatím nekompletní)


A teď - kolik vás to všechno bude stát...

Přesně vám to samozřejmě sdělíme vždy podle konkrétního typu činnosti a náročnosti práce, ovšem nějakou orientační představu si můžete udělat sami už teď...

Veškeré ceny vychází z hodinové sazby 500,- Kč/hod. Nejsme plátci DPH takže tato cena je konečná a účtuje se každá započatá půlhodina.

Komplexní činnosti, o kterých víme, že budou trvat určitý odhadovaný počet hodin (např. kompletní instalace počítače), nebo činnosti nevyžadující trvalou přítomnost (např. zálohování velkých objemů dat) jsou naceněny vždy dopředu po domluvě s objednatelem a zpravidla je celková cena nižší než vypočtená prostým počtem půlhodin.

Orientační ceny typických prací (liší se dle odhadnutého odpracovaného času) uvádíme v následující tabulce:

Telefonické poradenství - prvních 30 minut - ZDARMA!

Diagnostika problému - 250,-

Softwarové práce - dle hodinové sazby

Hardwarové práce - dle hodinové sazby

.

.

.

Kompletní instalace počítače

Zálohování

Externí správa sítě

.

.

.

K ceně je nutné připočíst cenu případných použitých dílů, ev. dopravné.

Pro stálé klienty poskytujeme slevy.